Suport la Asconet

Acte necesare pentru încheierea unui contract de prestări-servicii cu noi:

Persoană fizică - cetăţean român

 • buletin identitate
 • act de spaţiu *
 • declaraţie proprietar **

Persoană fizică - cetăţean străin

 • paşaport
 • legitimaţie de şedere temporară
 • act de spaţiu * pe numele din paşaport

Persoană juridică

 • buletin/paşaport şi legitimaţie şedere temporară
 • cod fiscal
 • cerificat de înmatriculare

Alte instituţii

 • buletin/paşaport şi legitimaţie şedere temporară
 • împuternicire/procură notarială plus după caz următoarele:

  Persoane fizice autorizate:

  • CNP; autorizaţie de infiintare

  Asociatii familiale:

  • autorizaţie de la primărie

  Asociaţii sportive:

  • cod fiscal; avizul Ministerului Turismului şi Sportului; statut

  Scoli şi licee:

  • cod fiscal al Inspectoratului

  Universităţi:

  • cod fiscal

  Primarii şi consilii locale:

  • cod fiscal; decizie de numire a primarului

  Fundatii şi asociatii:

  • cod fiscal; hotarare judecătorească de infiinţare; statut

  Biserici:

  • hotarâre judecătorească; cod fiscal al bisericii

  Reprezentanţe:

  • cod fiscal; autorizaţie de functionare

  Cabinete individuale şi societăţi civile:

  • cod fiscal/certificat de atestare; decizie de infiinţare

  Sindicate:

  • cod fiscal; act de spaţiu*; hotărâre judecatoresaca de infiintare; statut

  Spitale şi policlinici de stat:

  • cod fiscal

  Partide politice:

  • cod fiscal; decizie a Tribunalului Bucureşti

*In cazul în care adresa din actul de identitate diferă de adresa de instalare. Act de spaţiu se consideră:

 • contract de vânzare cumpărare bun imobil
 • contract de donaţie bun imobil
 • contract de închiriere bun imobil
 • titlu de proprietate bun imobil
 • adeverinţă de primărie (pentru sate)

**Declaraţia proprietarului imobilului, în cazul în care abonatul este în chirie la adresa de instalare.